Vies de comunicació

Les famílies són part de l’escola, per això procurem en tot moment crear una atmosfera convidadora, acollidora i amb l’efecte de compartit l’educació dels infants.

Els pares i mares poden entrar lliurement a la classe al portar i recollir al seu infant, permetent així que es puguin acomiadar i retrobar degudament, fet que afavoreix a que l’infant es senti més segur en un espai diferent del que te a casa.

A l’escola tenim diferents vies per comunicar-nos amb les famílies, ja sigui diariament o en ocasions puntuals: Llibre o àlbum, llibreta o agenda, pissarra, entrevista informativa, reunió informativa del curs, entrevista personal d’inici de curs, entrevista personal de seguiment i informe final de curs i de cicle.