Projecte anual

Durant tot el curs treballem uns eixos tranversals que són comuns i cabdals pel desenvolupament íntegre de l’Infant.

Totes les propostes estan programades i pensades des d’una perspectiva de globalitat i quotidianitat amb un fil conductor que en diem projecte anual. Aquest projecte és el que dóna una finalitat i una continuïtat a les propostes educatives.

Diferenciem diverses activitats:

  • Activitats de  vida quotidiana: activitats del dia a dia i habilitats d’autonomia personal a nivell d’hàbits personals,emocionals com de joc.
  • Tallers: propostes concretes d’activitats d’aprenentatges i experimentació.
  • Sortides: Les entenem com a mitjà per desenvolupar-nos a nivell motriu, emocional, social i experimental.
  • Activitats Especifiques:L’hora del titella (música i comunicació)
  • Projecte anual: és el fil conductor de tot el curs, aquest curs és :


  • ” Un infant capaç:

  • els aprenetatges que

  • ens ensenyen els infants!”