Matrícula Curs 18-19

 

Us convidem a visitar-nos,

trucant  al 93 842 40 65 per

concertar dia i hora

Queden places!!!

 

Documentació per la matrícula:

 

. Original i fotocòpia del llibre de família

. Original i fotocòpia del DNI dels pares o tutors legals.

.Certificat/ volant de convivència, si el domicili que s’al.lega no coincideix amb el que figura al    DNI del    sol.licitant.

. Original i fotocòpia de la Targeta Identificació Sanitària.

. 4 fotografies mida carnet

.Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.

. Dades bancàries ( fotocòpia 1era pagina de la llibreta)