Preinscripció 19-20

Preinscripcions

Presentació de sol·licituds a l’Ajuntament:
Del 13 al 24 de maig (ambdós inclosos)
Publicació de les llistes baremades de les sol•licituds: 4 juny

Reclamacions: 5 al 11 juny
Sorteig si s’escau pel desempat:

A la Sala de plens de l’Ajuntament el 14 de juny a les 12h
Publicació de les llistes d’alumnat admès:
18 de juny
Períodes de matriculació a l’escola:
Del 19 al 26 de juny (ambdós inclosos)

Preinscripció:
Lloc: Oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Matins de dilluns a divendres de 9h a 14h
Tardes dilluns i dijous de 16:30h
a 18:30h
Documentació:
. Original i fotocòpia del llibre de família.
. Original i fotocòpia del DNI dels pares o tutors legals.
. Certificat/volant de convivència, si el domicili que s’al•lega no coincideix amb el que figura al DNI del sol•licitant.
. Original i fotocòpia de la Targeta Identificació Sanitària.
. Altres segons al•legacions.

Matriculació:


Lloc: Escola Bressol Municipal Les Orenetes
Matins de dilluns a divendres de 9h a 13h
Tardes: dimecres de 15h a 19h
Documentació:
. 4 fotografies mida carnet.
. Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.
. Dades bancàries (fotocòpia 1era pàgina de la llibreta)

Reunió d’inici de curs a finals de juny
( informació pedagògica, organitzativa i dels procés d’adaptació )