Participem i compartim

A l’escola, prioritzem la col·laboració conjunta amb les famílies organitzant :
- xerrades
- trobades temàtiques
- organització de festes
- convocatòria de concursos
- …

La implicació dels pares i mares en la vida escolar enriqueix la nostra feina i fa que el infants visquin l’escola amb més entusiasme.