Quotes

L’escola obre les portes als infants la segona semana de setembre i finalitza a mitjans de juliol. L’escola romandrà tancada de l’última setmana de juliol a l’1 de setembre, dues setmanes per Nadal, una setmana per Setmana Santa, durant les festes que assenyali el Municipi i tres dies de lliure disposició acordats en el Consell Municipal.

 

 

SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

CURS 2016-2017

PREU PÚBLIC
Horari complet escolaritat de 9-12 h. i 15-17 h. 1.870,00 € anuals 

Fraccionat en 11 quotes mensuals de 170,00 €

Horari reduït escolaritat matí de 9-13 h. 

 

Anul·lada
Horari reduït escolaritat tarda de 15-17 h. 

(inclou el berenar)

 

Anul·lada
Servei esporàdic horari tarda 

Aquest servei és l’ús d’1 hora d’escolarització entre les 15 i les 17 hores (no inclou el berenar)

 

Anul·lada
Matrícula 

(inclou matrícula i material)

110 € anuals
Acollida mensual de 7.30 a 9 h. 60 € al mes
Acollida mensual de 8 a 9 h. 44 € al mes
Acollida mensual de 8.30-9 h. 22 € al mes
Acollida mensual de 17 a 18 h. 44 € al mes
Acollida esporàdica (1 hora) matí o tarda 5 € hora
Servei mensual de menjador de setembre a juny  (inclou dinar i monitoratge de 12 a 15 h.) 130 € al mes
Servei de menjador del mes de juliol 

(inclou dinar i monitoratge de 12 a 15 h.)

73 € al mes
Servei mensual de menjador reduït de 12 a 13 h. 

(inclou dinar i monitoratge, no inclou la migdiada)

80 € al mes
Servei de menjador 1 dia esporàdic de 12 a 15 h. 

(inclou dinar i monitoratge)

10 € al dia
Servei de menjador 1 dia esporàdic de 12 a 13 h. 

(inclou dinar i monitoratge)

7 € al dia
Servei de berenar 1 dia esporàdic 

 

3 € al dia
Servei d’esmorzar 1 dia esporàdic 3 € al dia
Servei de berenar mensual 25 € al mes
Servei d’esmorzar mensual 25 € al mes