Ampa

A l’Escola Bressol Municipal “Les Orenetes” tenim diversos òrgans on es treballa conjuntament amb els pares.

Consell Escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i a la vegada en fa un seguiment i avaluació. Està compost per 2 representants de les famílies, 2 per part de les mestres, 1 representant de l’equip no docent i la Presidenta, que és la directora del centre.

A.M.P.A

És l’Associació de mares i pares dels alumnes de l’escola sense ànim de lucre i es compon per tots aquells pares i mares que en vulguin formar part i paguin una quota per pertanyer-hi. Té una junta directiva formada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Està estretament vinculat a l’escola, no nomes per temes educatius i/o logístics, sinó que també per preparar les totes les festes plegats, on col·laboren personalment i econòmicament en la seva organització i participació, com ara la St. Jordi, fi de curs.

A la recepció de l’escola hi ha una bústia on es pot deixar qualsevol suggerència o pregunta. El seu email es ampa.ebm.lesorenetes@gmail.com

Consell Escolar Municipal

Es crea per mantenir un intercanvi d’informació, estudi i deliberació entre l’ajuntament i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre qualsevol aspecte que afecti als centres educatius del poble. Està format per 2 representants de cada centre (director/a i mestre), 1 representant de l’A.M.P.A i per acabar, 2 representants per part de l’ajuntament ( alcalde i regidor/a d’Ensenyament).